112Watch abolish 112

The Big Interview ประจำเดือนมิถุนายนขอเสนอบทสัมภาษณ์ระหว่าง 112WATCH กับ ดร แพทริค โจรี่

The Big Interview ประจำเดือนมิถุนายนขอเสนอบทสัมภาษณ์ระหว่าง 112WATCH กับ ดร แพทริค โจรี่ แห่งมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ดร โจรี่ได้กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ใช้กลยุทธใหม่ในการจัดการกับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 112 แทนที่จะลงโทษด้วยการส่งเข้าเรือนจำแบบระยะยาว แต่กลับใช้วิธีกักจังแบบช่วงสั้น จากนั้นเมื่อได้รับประกันตัว ก็จะตั้งเงื่อนไชมากมายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้พวกเขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองอีก ดร โจรี่ยังพูดถึงมุมมองจากออสเตรเลียต่อปัญหาที่เกิดจากมาตรา 112 และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดสาธารณรัฐในออสเตรเลียเอง ซึ่งออสเตรเลียในปัจจุบันยังอยู่ภายใต้เครือจักรภพของอังกฤษ

Read/download below –

คอลัมน์ใหม่ "The Big Interview"

122WATCH เริ่มคอลัมน์ใหม่ที่มีชื่อว่า The Big Interview เพื่อที่จะนำมุมมองใหม่ๆ จากทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายอาญามาตรา 112 มาแบ่งปันกับผู้อ่าน เราได้พูดคุยกับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย สมาชิกขององค์กรประชาสังคมระหว่างประเทศ และที่สำคัญ เหยื่ออธรรมของมาตรา 112 นี้ด้วย เราเริ่มการสัมภาษณ์แรกกับ ดร. มาร์ค เอส โคแกน จากมหาวิทยาลัยคันไซไกได ของณี่ปุ่น ซึ่งโคแกนแสดงความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการปิดปากคนเห็นต่าง และนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมาก ไม่เพียงแต่ในกลุ่มคนไทยเท่านั้น แต่เรื่องถึงมิตรสหายของประเทศไทยในต่างประเทศด้วย โคแกนเชื่อว่า วิธีเดิมในการแก้ปัญหานี้โดยการโจมตีรัฐบาลไทยไม่ประสบผลสำเร็จอีกต่อไป แต่เราควรค้นหาคนกลางหรือตัวแสดงทางการเมืองที่น่าเคารพในการออกมาเป็นผู้นำการถกปัญหานี้ในระดับระหว่างประเทศ โคแกนยังมองการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยในเชิงเปรียบเทียบกับพม่า และเตือนว่า เราต้องระวังไม่ให้เหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสองประเทศนี้ต้องกลายมาเป็นตัวล่อความสนใจของนานาชาติเท่านั้น

Read/download below –

การประเมินเบื้องต้น Universal Periodic Review ครั้งที่ 3

Click below to download (two pages)

112Watch One Page Flyer

Click below to download

112Watch Factsheet

Click below to download (two pages)

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2022, 112Watch | Privacy Policy

Scroll to Top