โฉมหน้าเหยื่อ 112

การจัดนิทรรศการนี้เป็นอีก้าวหนึ่งของการขยายการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมกับศิลปินและรูปแบบศิลปะในหลายๆ แบบ เพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลของมาตรา 112 ต่อชีวิตคนไทยทั่วไป

งานทัวร์ Advocacy ของปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ จะมีขึ้นในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้

งานทัวร์ Advocacy ของปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ

งานทัวร์ Advocacy ของปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ จะมีขึ้นในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาเร็วๆ นี้ Read More »

Scroll to Top