โฉมหน้าเหยื่อ 112

การจัดนิทรรศการนี้เป็นอีก้าวหนึ่งของการขยายการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมกับศิลปินและรูปแบบศิลปะในหลายๆ แบบ เพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับผลของมาตรา 112 ต่อชีวิตคนไทยทั่วไป

Scroll to Top