Patrick Jory 112 watch

มุมมองจากออสเตรเลียต่อมาตรา 112

อาจารย์แพทริค โจรี พูดถึงความจำเป็นของการปฏิารูปสถาบันกษัตริย์ของไทยอย่างเร่งด่วน

June 1, 2022

The Big Interview ประจำเดือนมิถุนายนขอเสนอบทสัมภาษณ์ระหว่าง 112WATCH กับ ดร แพทริค โจรี่ แห่งมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ดร โจรี่ได้กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ใช้กลยุทธใหม่ในการจัดการกับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรา 112 แทนที่จะลงโทษด้วยการส่งเข้าเรือนจำแบบระยะยาว แต่กลับใช้วิธีกักจังแบบช่วงสั้น จากนั้นเมื่อได้รับประกันตัว ก็จะตั้งเงื่อนไชมากมายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้พวกเขาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองอีก ดร โจรี่ยังพูดถึงมุมมองจากออสเตรเลียต่อปัญหาที่เกิดจากมาตรา 112 และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดสาธารณรัฐในออสเตรเลียเอง ซึ่งออสเตรเลียในปัจจุบันยังอยู่ภายใต้เครือจักรภพของอังกฤษ

THE BIG INTERVIEW

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2021, 112Watch

Scroll to Top