112watch-Melbourne-banner

นิทรรศการ 112WATCH ที่เมลเบิร์น

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ ผู้ก่อตั้ง 112WATCH ได้นำนิทรรศการ "โฉมหน้าเหยื่อ 112" ไปแสดงที่นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยจัดที่ Sol Gallery (420 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065) วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ปวินได้กล่าวเปิดนิทรรศการ เล่าถึงที่มาของการจัดงาน และชวนถกประเด็นทางด้านการเมืองด้วย โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมชมประมาณ 30 คน

Photos from the event

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2021, 112Watch

Scroll to Top