Daniel Munier SAR

ความกังวลใจของกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยงต่อมาตรา 112

112WATCH สัมภาษณ์ดาเนียล มูเนียร์ (Daniel Munier) เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสจากเครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง (Scholars at Risk Network) เกี่ยวกับผลกระทบของมาตรา 112 ต่อเสรีภาพทางวิชาการ

December 14, 2022

ดาเนียล มูเนียร์ (Daniel Munier) เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสจากเครือข่ายนักวิชาการในภาวะเสี่ยง (Scholars at Risk Network) กล่าวในบทสัมภาษณ์นี้ว่า "คะแนนดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางวิชาการของไทยอยู่ใกล้เคียงกับหลายๆประเทศที่เราจะเห็นได้ว่ามีการคุกคามประชาธิปไตยและการควบคุมแวดวงวิชาการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างเช่น ฮ่องกง นิการากัว และตุรกี เป็นต้น ข้อมูลจากโครงการเฝ้าสังเกตการณ์ของเครือข่ายเราและดัชนีชี้วัดเสรีภาพทางวิชาการเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้เราได้เข้าใจถึงการคุกคามที่หลากหลาย และเข้าใจว่าเสรีภาพทางวิชาการในไทยถูกคุกคามอย่างไร"

 

Site artwork by PrachathipaType

Contact Us  |  © 2021, 112Watch

Scroll to Top